DLP

 

 

 

 

חבילת מניעת איבוד המידע של RSA (Data Loss Prevention Suite) מספקת גישה מבוססת מדיניות לאבטחת נתונים, תוך שהיא מאפשרת ללקוחות לסווג את המידע הרגיש שלהם, למצוא את המידע הזה לאורך ולרוחב כל הארגון, לאכוף בקרות ולדווח ולבקר בכדי להבטיח ציות למדיניות. 

 

חבילת RSA DLP כוללת פתרון מניעת איבוד מידע מקיף שמאפשר ללקוחות: 

 

·         למצוא מידע רגיש בארגון ולהגן עליו. מינוף אפיוני מדיניות שכיחים לאורך כל התשתית כדי לגלות מידע רגיש במרכז הנתונים, ברשת ובנקודות הקצה, ולהגן עליו. 


·         הקלה על הסיכונים. הקלה על הסיכונים על ידי שימוש במדיניות מודעת לזהות המבוססת על אכיפה. 


·         הקטנת עלות הבעלות הכוללת. הקטנת ה-TCO עם אפשרות התאמה לגודל בסטנדרד של התעשייה, הגנה אוטומטית על מידע רגיש וספריית אפיוני המדיניות הכי מקיפה שיש. 


 ·         פישוט פעולות אבטחה. הזרמת התהליכים של פעילויות האבטחה עם טיפול בבעיות ובתזרימי עבודה ועל ידי שילוב של חבילת RSA DLP עם RSA enVisiong . 


RSA DLP Datacenter 

DLP Datacenter עוזר לכם לאתר מידע רגיש ולא משנה היכן הוא נמצא במרכז הנתונים - במערכות קבצים, בסיסי נתונים, מערכות דואר אלקטרוני וסביבות SAN ו-NAS גדולות. 

 

RSA DLP Network 

DLP Network מנטר ושולט בנתונים רגישים העוזבים את הרשת שלכם. 

 

RSA DLP Endpoint 

DLP Endpoint עוזר לגלות, לנטר ולשלוט במידע הרגיש בנקודות הקצה כמו מחשבים ניידים ושולחנות עבודה. 

 

 

לפרטים נוספים אודות RSA DLP

negishut icon עבור לתוכן העמוד